STAG Brummen voluit Stichting Burgerinitiatief Reanimatie AED Gemeente Brummen is ontstaan uit een initiatief van de wijkraden in de gemeente Brummen.

De stichting is opgericht op 01-01-2016.

De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het snel en kundig handelen bij een acute bloedcirculatiestilstand bij personen, verblijvend in de gemeente Brummen en daarmee de overlevingskansen van deze personen te verhogen.

Dit doet zij door het ondersteunen en begeleiden van het proces om te komen tot een sluitend netwerk van beschikbare Automatische Externe Defibrillatoren, hierna ook genoemd AED's, in de gemeente Brummen en voldoende vrijwilligers te motiveren zich te melden als burgerhulpverlener om als geregistreerde vrijwilliger te kunnen reanimeren en een AED te kunnen bedienen.

Naast het bestuur bestaat er ook een werkgroep die operationele ondersteuning verleent aan het bestuur teneinde de doelstellingen te bereiken.

Het bestuur bestaat uit:

Gerard Klein Heerenbrink         Voorzitter

Carla Elshof                              Secretaris

Siemen van Asperen                Penningmeester

Matthijs Bomhof                       Algemeen Bestuurslid