STAG Brummen (Stichting Burgerinitiatief Reanimatie AED gemeente Brummen) is in 2016 ontstaan uit een initiatief van de wijkraden in de gemeente Brummen. De stichting heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het op een snelle en juiste manier optreden bij een acute bloedcirculatiestilstand bij personen in de gemeente Brummen. Zo kan de overlevingskans alleen maar vergroot worden.

Het bestuur bestaat anno 2021 uit:

voorzitter Gerard Klein Heerenbrink;

secretaris Carla Elshof;

penningmeester Siemen van Asperen;

algemeen bestuurslid Matthijs Bomhof.