klik hier of op het bovenstaande kaartje voor een overzichtslijst van de AED's in de gemeente Brummen

Voor de burgerhulpverleners die nabij de gemeentegrens van Brummen wonen, verwijzen wij voor de dichtstbijzijnde AED in de andere gemeente naar de site www.hartslagnu.nl